Фото галерија: Османи од Турција: Поддршка од ОБСЕ за зголемување на напорите за хуманитарна помош

Слика 1
Слика 2
Слика 3
Слика 4